Nederland is volop in beweging op het gebied van de energiemeters vanwege de regeringsmaatregel om, binnen een afzienbare periode van enkele jaren, alle meters omgezet te hebben naar zg. intelligente meters welke op afstand uitgelezen kunnen worden. Dit om beter in te kunnen spelen op de pieken en dalen in de energiebehoefte en om consumenten en bedrijfsleven van betere adviezen inzake het energieverbruik.

Gemar was bij wijze van spreke vanaf dag 1 bij dit proces betrokken en heeft dan ook een grote kennis opgebouwd inzake meterwisseling en de bijbehorende processen van planning en inzet van mankracht.

Samen met enkele vooraanstaande energieleveranciers en uitvoerders van grootschalige meterwisselingsprojecten, heeft Gemar haar kwaliteiten reeds bewezen. De succesvolle samenwerking met deze pioniers duurt nog steeds voort.

Onze Meterwisselaars zijn multidisciplinair inzetbaar omdat zij zowel VIAG als BEI-LS gecertificeerd zijn.

Tevens hebben zij goede kennis van en ervaring in klantenomgang en de benadering hiervan. Zij vertegenwoordigen immers tijdens het uitvoering van de werkzaamheden onze klanten!

Ons werkterrein omvat:
  • Gasmeters
  • Elektriciteitsmeters
  • Watermeters